Czas egzaminów i sprawdzianów

FestiwalKwiecień, to szczególny czas dla uczniów klasy szóstej i klasy trzeciej gimnazjum. Pod opiekuńczymi skrzydłami niezależnych komisji, korzystając z dobrotliwej pomocy OKE w Krakowie, piszą najważniejsze sprawdziany w swej szkolnej karierze.

I choć nie stanowią one o ich być albo nie być, to są ważną wskazówką o osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju edukacyjnego, zaś w przypadku uczniów gimnazjum są przepustką do wybranej szkoły średniej.

Pracowaliśmy intensywnie przez te kilka lat, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, doskonaliliśmy umiejętności, przyswajaliśmy wiadomości, uczyliśmy się, jak radzić sobie ze stresem, a końcówkę poświęciliśmy na bezpośrednie przygotowania do sprawdzianów.

Czy zrobiliśmy wszystko, co było możliwe? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jedno już wiemy - treść zadań nie przyniosła zaskoczeń. Byliśmy na to przygotowani. Czy znajdzie to odbicie w wynikach? Oby.

Czekamy z niecierpliwością.