VI Gminny Konkurs Ortograficzny

Konkurs



12 kwietnia 2016 r. odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł "Gminnego Mistrza Ortografii". Uczestnikami konkursu byli zwycięzcy I etapu z poszczególnych gimnazjów gminnych, tj. z Lubli, Frysztaka, Gogołowa i Stępiny. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Danek, Anna Petka i Anna Zdrada.

Organizatorem konkursu była nasza szkoła, nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał pan dyrektor, pani Anna Maraj, pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz komisja, w skład której weszli opiekunowie poloniści z poszczególnych szkół. Autorem dyktanda była pani Anna Maraj. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą znajomością zasad ortograficznych, w głównej mierze przeważała pisownia łączna i rozdzielna wyrażeń przyimkowych. Niestety nie wyłoniono Mistrza Ortografii. Dyktanda sprawdzali poloniści, którzy przybyli na konkurs wraz z uczniami.

Wyłoniono zwycięzców:


Nagrody rzeczowe ufundowali Wójt Gminy Frysztak, Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku oraz dyrektor ZS w Stępinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Frysztak. Dodatkową nagrodą dla WSZYSTKICH uczestników etapu gminnego będzie wyjazd na Ogólnopolskie Dyktando Młodych do Lublina 10 maja 2016 roku.