Gimnazjaliści na VII Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych

Konkurs

10 maja 2016 roku wyróżnieni uczniowie z gimnazjów w Lubli, Frysztaka i Stępiny wzięli udział w VII Ogólnopolskim Dyktandzie Młodych, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie. Wyjazd był nagrodą dla 12 uczniów, którzy najlepiej napisali dyktando ortograficzne w I etapie szkolnym i zakwalifikowali się do etapu gminnego, w którym walczyli o pierwsze miejsce i zdobycie tytułu "Gminnego Mistrza Ortografii" oraz wzięli udział w realizacji projektu "Jak przeciwdziałać uzależnieniom
i patologiom społecznym w Gminie Frysztak".

Dzięki przychylności Wójta Gminy Frysztak - pana Jana Ziarnika, który objął honorowy patronat nad konkursem oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku udało zorganizować się wyjazd do Lublina, gdzie gimnazjaliści mogli wziąć udział w tak prestiżowym wydarzeniu w skali ogólnopolskiej.

Gminę Frysztak reprezentowali następujący uczniowie:

Gimnazjum Publiczne we Frysztaku: Nina Stopa, Zofia Szczęch, Marlena Tyburska.

Zespół Szkół w Lubli: Faustyna Niemiec, Jakub Fornal, Izabela Tęcza.

Zespół Szkół w Stępinie: Gabriela Zajchowska, Aleksandra Danek, Anna Petka, Kinga Danek, Patrycja Kudłacz

i Kamila Winiarska.

Niestety uczniowie z ZS w Gogołowie nie mogli uczestniczyć w tym wyjeździe, ponieważ brali udział w wycieczce w Pieniny.

Reprezentanci z poszczególnych szkół wykazali się wiedzą, odwagą i niemałą cierpliwością, gdyż tekst dyktanda był dość trudny
i długi. Tekst konkursowy dostępny jest na stronie internetowej Koła Edytorów KUL-u.

Uczestnikami ogólnopolskiego zmagania się z niełatwą ortografią byli uczniowie reprezentujący szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz studenci i osoby do 26. roku życia. Pierwsze miejsce zdobyła studentka
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z czego jesteśmy bardzo dumni. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie z naszej gminy mieli możliwość zwiedzić Gmach Główny KUL-u, Stare Miasto i zabytkowe kamienice, Bramę Krakowską, zjeść ciepły posiłek oraz wysłuchać koncertu studentki III roku filologii polskiej KUL - Moniki Kowalczyk. Ważnym punktem było podsumowanie projektu "Jak przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Frysztak", prezentacja prac oraz wręczenie nagród, które odbyło się na rynku.
W imieniu swoim oraz dyrektora ZS im. Jana Pawła II w Stępinie - pana Janusza Zarszyńskiego składam szczere podziękowania: pani Justynie Musiał i pani Katarzynie Walczak-Armacie za pełnienie opieki podczas wyjazdu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku za dofinansowanie wyjazdu. Gratulujemy laureatom, jak i wszystkim piszącym dyktando
i realizującym projekt.