Gminny Konkurs o tytuł "Mistrza wiedzy o Henryku Sienkiewiczu"

Konkurs12 maja 2016 roku uczniowie klasy I gimnazjum z ZS w Stępinie uczestniczyli w Gminnym Konkursie związanym z życiem i twórczością naszego polskiego noblisty - Henryka Sienkiewicza. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku.

Bezpośrednim pretekstem do zorganizowania międzygimnazjalnego konkursu był obchodzony Tydzień Bibliotek - "Biblioteka inspiruje" oraz rok 2016, poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi.
Nasz zespół szkół reprezentowali: Lidia Salamon, Patrycja Kudłacz oraz Oskar Legęza. W konkursie rywalizowały ze sobą 4 drużyny z gimnazjów w Lubli, Gogołowa, Frysztaka i Stępiny. Uczestnicy układali puzzle, rozwiązywali krzyżówkę, układali chronologiczny plan wydarzeń do powieści
pt. "Krzyżacy" oraz rozwiązywali test. Poziom był dość wyrównany.
Zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum Publicznego z Frysztaka, którzy wykazali się najlepszą wiedzą o Henryku Sienkiewiczu i jego twórczości. Nasza drużyna została wyróżniona dyplomami
i pamiątkami książkowymi.

Konkurs niewątpliwie wzbogacił wiedzę uczniów o polskim powieściopisarzu, a także był pretekstem do integracji i dobrej zabawy.
Dziękujemy Organizatorowi za zaproszenie i poczęstunek oraz miłą atmosferę.