Cała Polska czyta dzieciom - podsumowanie pięcioletniej działalności

Cała PolskaProgram "Cała Polska czyta dzieciom" promował czytelnictwo wśród mieszkańców wioski, gminy, powiatu i opierał się na inicjowaniu akcji społecznych, angażowaniu dzieci i dorosłych. Inicjatorkami wszelkich akcji była bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Stępinie pani Agata Wojnarowska oraz nauczycielka pani Dorota Salamon.

Podczas pięcioletniej działalności z książką objechaliśmy gminę i powiat. Trafiła ona do Nadleśnictwa w Strzyżowie, czytaliśmy książkę na basenie, na rynku w Strzyżowie, w parku w Wiśniowej, na gogołowskich Działach i wielu innych miejscach.
Do czytania zapraszaliśmy przedstawicieli życia publicznego. Książki czytał Wójt Gminy Frysztak, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak, policjanci, strażacy, mieszkańcy gminy, osoby zapraszane do czytania.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie pod hasłem "Wojna wtargnęła w nasze dzieciństwo". Ranga tego wydarzenia była tym większa, że swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Samorządu Terytorialnego. Obywały się cykliczne Spotkania z Poezją,
w ramach integracji spotykali się uczniowie naszej szkoły i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku. Efektem tych spotkań jest Gminny Konkurs "Odkryj w sobie talent i napisz wiersz", pokłosiem "Wirtualny tomik poezji".

Każdego roku na zakończenie programu w ostatnim tygodniu nauki odbywał się Korowód Postaci Bajkowych. Wychodziliśmy poza mury szkoły do miejsc publicznych: Dom Ludowy w Stępinie, GCEE w Chytrówce, a w roku bieżącym zawitaliśmy w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji we Frysztaku. Sukcesem realizacji akcji "Cała Polska czyta dzieciom" jest "zarażanie" czytaniem innych. Zaczynaliśmy jako jedna placówka, w tej chwili trzy szkoły integrują się i współpracują ze sobą w ramach akcji czytelniczych.

Program pokazał, że warto czytać. Czytajmy więc. Czytajmy.