Szlakiem Orlich Gniazd na Jasną Górę

Częstochowa


W dniach od 7 do 8 października 2015 roku uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie wraz z opiekunami - dyrektorem szkoły - panem Januszem Zarszyńskim, Danutą Pająk i Anną Maraj udali się na Jasną Górę, aby u Tronu Matki Bożej Królowej Polski integrować się
z uczniami z Rodziny Szkół przybyłymi z całej Polski. Tegoroczną - XV pielgrzymkę przeżywaliśmy pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny".

Rozpoczęła się 7 października Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej oraz Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Spotkanie tak wielu uczniów i opiekunów ze szkół noszących imię Wielkiego Rodaka było świadectwem, że nauczanie naszego Patrona i wartości, jakimi się w życiu kierował, są dla nas drogowskazem, za którym podążamy. Szczególnymi symbolami, które przywieźli zebrani na Jasną Górę, były sztandary naszych szkół, które powinniśmy otoczyć troską i należytym szacunkiem. Ważnym elementem pielgrzymki był udział wraz z pocztami sztandarowymi we Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem Duszpasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika oraz odczytanie bezpośrednio po Mszy Św. aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, listu do Ojca Świętego Franciszka oraz odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Czas pielgrzymki był wykorzystany jak najlepiej, tak jak oczekiwałby tego nasz Patron, który stale zachęcał, szczególnie ludzi młodych, do stawiania sobie wymagań.
Nasz pobyt na Jasnej Górze, integracja z innymi szkołami, wyciszenie, modlitwa, wzajemna życzliwość i radosny entuzjazm na długo pozostaną w naszych sercach i pamięci.

Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz innych ciekawych miejsc Jury Krakowsko-Częstochowskiej: Jaskini Łokietka, ruin zamku Kazimierzowskiego, Bramy Krakowskiej i źródełka miłości. Zwiedziliśmy również malownicze ruiny zamku gotyckiego we wsi Olsztyn wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, które górują na dość stromym wzniesieniu i ciągle stanowią atrakcję turystyczną pieszą i rowerową.

Mamy ogromną nadzieję, że już za rok znów będziemy mieć możliwość przeżycia kolejnej - XVI pielgrzymki na Jasną Górę, by wspólnie oddać należny hołd Świętemu Janowi Pawłowi II.