MATERIAŁY ARCHIWALNETu znajdziemy ślad czasu minionego naszej szkoły.