AUTORZY STRONY       Niniejsze strony mają na celu przybliżyć piękno naszej ziemi, naszej małej ojczyzny, zaprezentować walory Stępiny i okolic. Stronę przygotowują członkowie tutejszej społeczności, przede wszystkim nauczyciele Zespołu Szkół w Stępinie, którzy wypełniają treścią naszą witrynę.

Całość opracowano w oparciu o istniejące dokumenty /np. kroniki szkoły/, opowieści starszych, informatory turystyczne.

Stroną techniczną przedsięwzięcia zajmuje się mgr W. Salamon - nauczyciel ZS w Stępinie.

Za wszelkie uwagi dotyczące zawartości i wykonania będą autorzy niezmiernie wdzięczni.
Proszę pisać na adres szkoły lub p. Doroty Salamon.

Zapraszamy również do współpracy wszystkich chętnych, którym leży na sercu dobro naszej miejscowości i chcą się przyczynić do jej spopularyzowania, jak również zachęcamy do dzielenia się
z nami i innymi materiałami mogących na stronie się znaleźć (fotografie, opowieści itp.).

Z poważaniem
Autorzy