HISTORIA STRONY       Początki naszej strony wiązą się z początkami internetu w naszej miejscowości (~2000 r).
Kiepska sieć telefoniczna, duża odległość od centrali i modemowa szybkość przesyłania danych przyczyniały się do tego, że obrazków na stronie było niewiele a ich rozmiar - patrząc z dzisiejszej perspektywy - nie powalał. Trzeba też wspomnieć o nikłych umiejętnościach początkującego webmastera.
Ale z czasem przybywało treści i kolorów.

Początkowo była to działalność rodzinna (czego ślady pozostają na stronie do dziś), ale z czasem krąg twórców powiększał się a wraz z nim zawartość witryny.
Obecnie (2012 r.) zmieniła się struktura witryny, co pozwoli na łatwe dodawanie nowych treści i będzie zapewne impulsem do jej dalszego rozwoju.

Zachęcamy do obejrzenia kilku fotografi obrazujących kolejne odsłony naszej strony.

Z poważaniem
Autorzy