OTWARCIE SZKOŁY
Przewodnicząca wita

A gdy już nadszedł czas podsumowań, zebrało się całe - jakże dostojne - grono, by uczynić temu zadość. Byli zarówno wielcy, jak i mali, mniej i bardziej utytułowani. Wszyscy oni przybyli. A powitała ich przewodnicząca szkolnego samorządu.

Zasłużeni dla naszej szkoły otrzymali pamiątkowe cegły

Ci, którzy kiedykolwiek kładli cegły służąc naszej placówce, otrzymali symboliczną cegłę. Jednym z nich był były dyrektor, pan mgr Stanisław Armata.

Dyrektor dziękuje

Za zaangażowanie i zasługi dziękował dyrektor szkoły mgr Janusz Zarszyński oraz uczniowie w prezentowanej części artystycznej.

Przemawia wójt gminy

Później były oficjalne przemówienia...

Uroczyste przecinanie wstęg

... i przecinanie wstęg.

Zaproszeni goście

Goście otrzymali symboliczne upominki ...

Poczęstunek

... oraz mogli się pokrzepić przy suto zastawionym stole.

Pokój nauczycielski

Oprócz wrażeń pozostały nam piękne, odnowione wnętrza. I niech tak już zostanie.