KOŚCIÓŁ


Kościół
Do roku 1964 nasza miejscowość pozbawiona była budowli o charakterze sakralnym. Mieszkańcy na niedzielną mszę św. wędrowali do odległego o 7 km Frysztaka.


Czynione starania o pozwolenie na budowę kościoła spotykały się z odmową ze strony władz państwowych. Stąd, jeden z tutejszych mieszkańców, Mieczysław Godek przeznaczył na kaplicę swój niezamieszkały, drewniany dom. I tak 25 czerwca 1964 roku nastąpiło poświęcenie kaplicy, która stała się punktem filialnym kościoła frysztackiego. Przeprowadzono niezbędne prace adaptacyjne i od tej pory księża frysztaccy dojeżdżali do Stępiny, by tu odprawiać nabożeństwa. Tu również odbywało się nauczanie religii. Przyczyniło się to do pełniejszej integracji mieszkańców, którzy wykonywali wszelkie prace własnymi siłami.

Niestety, kaplica była niewystarczająca i położona niedogodnie, dlatego parafianie myśleli ciągle o budowie nowego kościoła. Dopiero zmiany polityczne w kraju przyczyniły się do tego, iż w 1980 roku uzyskano formalną zgodę na budowę.

Kościół miał stanąć na działce ofiarowanej przez Jana Jaworka, który przeznaczył na ten cel 1 ha ziemi. Organizatorem był proboszcz parafii Frysztak ks. Stanisław Tomaszek. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1982 roku, a 15 sierpnia 1983 roku utworzona została w Stępinie samodzielna parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Proboszczem parafii został dotychczasowy wikariusz parafii Frysztak ks. Stanisław Łukasz i na nim spoczął obowiązek kontynuowania budowy.

Dzięki zaangażowaniu proboszcza i jego umiejętnościom, pracy parafian i ich ofiarności, budowa była kontynuowana w następnych latach. Wielu zrobiło wiele. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do tego, iż w Wigilię Bożego Narodzenia 1986 roku odprawiono pierwszą mszę św. w nowym kościele.

Obecnie parafia liczy ok. 1500 wiernych, proboszczem jest ks. Stanisław Łukasz a świątynia i jej otoczenie pięknieje z każdym rokiem.