OTOCZENIENasze otoczenie, to środowisko w którym żyjemy a także atrakcje, z których możemy skorzystać.
Tutaj właśnie znajdziesz informacje o naszym otoczeniu.