ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Chełm

Najbardziej interesujące tereny w naszych okolicach, tj. leżące na terenie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego zajmuje Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, mający powierzchnię ok. 26 tys. ha. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich.


Najbardziej cenne zbiorowiska buczyny karpackiej w rejonie wsi Stępina objęte zostały ochroną w formie rezerwatu przyrody Góra Chełm. Sam Chełm należy do Pasma Klonowej Góry, w skład którego wchodzą: Bardo (534 m n.p.m.), Chełm (532 m n.p.m.) i Klonowa Góra (540 m n.p.m.).

Roślinność ma tu różnoraki charakter. Dominują lasy mieszane, a w nich jodły, buki i świerki. Można również spotkać samotnie stojące dęby, które kiedyś dominowały na tym terenie. Na stokach licznych pagórków, w dolinach i wąwozach rośnie często leszczyna, tarnina, wilcze łyko. Podszyt lasów stanowią m.in. krzewy dzikich malin i jeżyny, a same lasy obfitują w grzyby, które szczególnie w ostatnich latach obrodziły nadzwyczajnie. Chełm jest też miejscem występowania rzadkiej rośliny jaką jest lilia złotogłów, zaś poniżej Chełmu ma swe stanowisko kłokoczka południowa.

Piękno przyrody

Piękno świata zwierzęcego widoczne jest szczególnie wiosną i latem. Pola i lasy rozbrzmiewają wówczas śpiewem ptaków, których różnorodność przyprawia o zawrót głowy. A czy jest coś piękniejszego niż śpiew skowronka południową porą czy słowika w wieczornej ciszy? A może zachwyci Cię nocny lot puszczyka czy nietoperza?


Tu spotykane są powszechnie sarny i zające podchodzące pod zabudowani, zaś wychodzące na pola dziki potrafią wyrządzić wiele szkód. Możesz obserwować życie zwierząt korzystając z licznych ambon o które dba Koło Łowieckie "Szarak". Nasza rzeka i wpadające do niej potoki wracają po czasach dewastacji do równowagi biologicznej - znów w Stępince można zobaczyć szczupaka a nawet raka, zaś nabrzeżne zarośla mogłyby posłużyć za miejsce akcji filmu "Mikrokosmos".
Jeśli chcesz więc doświadczyć "dotyku" przyrody - przybywaj uzbrojony w aparat fotograficzny, lornetkę i cierpliwość.