GEOLOGIA
Chełm

Wędrowcze, spójrz na mapę Polski. Oto jej południowo-wschodnia część. Kiedyś szumiało tu morze, zaś na północ od niego sterczały stare góry. Z gór tych, w ciągu wielu tysięcy lat, woda spływająca do naszego morza znosiła różne szczątki. Zalegały one na dnie morza tworząc grube, zbite osady.


Aż przyszedł czas gwałtownych zmian. Oto gdzieś na południu Europy doszły do głosu ruchy górotwórcze. I oto nadszedł kres na nasze morze. Potężne siły pofałdowały osady zgromadzone na dnie morza i wypiętrzyły je wysoko do góry. Powstały w ten sposób równoleżnikowo ułożone spiętrzenia poprzedzielane zapadliskami, tym wyższe, im bliżej źródła sił górotwórczych. Tak powstały Karpaty, jako najwyższe spiętrzenie, tworzące specyficzną "falę". Druga taka fala, to nasze tereny - Frysztak, Brzeziny, Prządki. Obecnie istnieje tu krajobrazowy Park Czarnorzecko-Strzyżowski, trzecia fala zatrzymała się na linii trasy E4 - od Tarnowa po Przemyśl.

.
Chełm

To oczywiście nie był koniec tworzenia się nowego. Na wypiętrzone formacje zaczęły oddziaływać czynniki klimatyczne, jak: Słońce, wiatry, woda, mróz. Rozpoczęło się rzeźbienie terenu. Minęły znów tysiące lat i oto mamy fałdy, siodła, cyple, potoki, jary, czy nawet masywy górskie - oczywiście w odpowiedniej skali.


Dolinami płyną potoki, strumienie spadają z mini wodospadów, a wszystko to porośnięte lasami, poprzecinane drogami. Jeśli wyruszysz, wędrowcze, na południe, to wyjeżdżając z Rzeszowa spójrz przed siebie - oto tereny o których mowa. Stępina leży w dolinie wyrzeźbionej kiedyś przez rzekę. Dziś jest to tylko rzeczka - Stępinka - choć w czas jesiennych czy wiosennych roztopów potrafi być groźna. Stanowi dopływ Wisłoka, który tworzy piękne przełomy, m.in. właśnie pod Frysztakiem.