GALERIA CHWAŁYW życie szkoły zaangażowanych jest wiele osób. Najważniejsi oczywiście są uczniowie, którzy w codziennym trudzie starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce oraz wykazują się aktywnością w działaniu na rzecz swoich kolegów i otoczenia.
Szkoła nie może również istnieć bez światłych rodziców, wspierających działalność nauczycieli
i wychowawców w ich pracy, a także bez ludzi życzliwych, choć nie związanych bezpośrednio ze szkołą
- sponsorów, czy jak mówiono dawniej - dobrodziejów.

Tym wszystkim, którzy wybijają się ponad przeciętność oddajemy należny szacunek i poświęcamy tę "Galerię chwały".