HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIE
Budowa nowej szkoły
20 grudnia 1958 roku został powołany Komitet Budowy Szkoły w Stępinie. W ramach akcji 1000-lecia państwa polskiego budowa szkoły została ujęta w planie inwestycyjnym w latach 1961/62. Działka została zgodzona u Franciszka Bysiewicza; powierzchnia działki 70 arów, cena 60 000 złotych. Do 15 czerwca 1959 roku Komitet zebrał 24 000 złotych. Bardzo aktywnie w Komitecie pracowali: Stanisław Dziok, Franciszek Ziobrowski, Tadeusz Nowak, Eugeniusz Armata, Stefan Armata, Stanisław Jaworek, Stanisław Godek, Edward Ligęza.
W roku szkolnym 1959/60 w Stępinie funkcjonowała szkoła o siedmiu klasach, uczyło pięciu nauczycieli i dwóch w Punkcie Filialnym w Chytrówce. Naukę pobierało 150 uczniów.
Budowa nowej szkoły

Pierwsze podwaliny i największe zasługi w rozwój oświaty w Stępinie wniósł nauczyciel Mieczysław Grela. Jego to staraniem w 1959 roku założono punkt biblioteczny oraz czytelnię w baraku gromadzkim. Grono Pedagogiczne na zakup działki złożyło kwotę 1 800 zł.


Do dnia 1 grudnia 1960 roku Komitet Budowy Szkoły zebrał kwotę 38 000 zł. W 1962 roku zatwierdzono projekt budowy szkoły w Stępinie. Przewidywany koszt budowy: 2 500 000 złotych. Z powodu przyspieszonego tempa przygotowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej zaszła konieczność wyjazdu do Warszawy po dokumentację techniczną. Z Centralnego Biura Projektów Typowych w Warszawie dokumentację przywieźli Edward Ligęza i Henryk Wanat.
W dniach od grudnia 1958 roku do stycznia 1963 roku Komitet Budowy Szkoły w Stępinie odbył około 70 zebrań ogólnych i zarządu.
20 sierpnia 1963 roku została rozpoczęta budowa szkoły. Przy wykopach wieś pracowała ogółem 60 dniówek. Do grudnia został wybudowany parter. W dokumentacji wprowadzono pewne zmiany: zaprojektowany dach z drzewa i dachówki został wykonany jako stropodach z betonu. Ze względu na brak drzewa (43 m3) nie była możliwa budowa wg pierwotnego projektu.

20 sierpnia 1964 roku została oddana do użytku nowa szkoła w Stępinie.