HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIE
Lata sześćdziesiąte
Szkoła w Stępinie

31 sierpnia 1964 roku otwarcia posiedzenia Rady Pedagogicznej dokonał kierownik szkoły Mieczysław Grela witając nauczycieli w nowej szkole.


Rok szkolny 1964/65 rozpoczął się w nowych warunkach lokalowych - w nowej szkole. Szkoła liczyła 181 uczniów. W okresie wakacyjnym po raz pierwszy w budynku szkolnym przebywała kolonia z Mysłowic.
Rok szkolny 1965/66 to szczególna data. Z końcem roku szkolnego po raz pierwszy uczniowie klasy VII nie opuszczają szkoły, otrzymują promocję do klasy VIII. Szkoła podstawowa trwa 8 lat!
W roku szkolnym 1966/67 w związku z reformą oświatową nastąpiła zmiana stopnia organizacyjnego szkoły: placówka stała się pełną szkołą ośmioklasową o 6 nauczycielach i z liczbą 200 godzin tygodniowo. Ponadto zorganizowano świetlicę środowiskową czynną trzy razy w tygodniu. Świetlica była czynna od południa we wtorki, czwartki i soboty, a nauczyciele pełnili dyżury. W świetlicy znalazło się radio i telewizor.
Kolejny rok szkolny to kolejne nowości. Przy szkole zostaje uruchomiony Uniwersytet dla Rodziców. Koniec roku szkolnego - 5 czerwca 1975 roku pozostał w pamięci wszystkich mieszkańców. W tym dniu zmarł budowniczy tej szkoły, kierownik, a następnie jej dyrektor mgr Mieczysław Grela. Nowym dyrektorem został Teofil Sokołowski.