HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIE
Druga połowa lat siedemdziesiątych
W roku szkolnym 1975/76 zaczyna funkcjonować Państwowe Przedszkole, które liczy 32 dzieci. W tym też roku młodzież szkolna po raz pierwszy uczestniczy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej - pomoc przy klasyfikowaniu uczniów pod względem zachowania. W szkole obowiązuje zasada: "Od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb".
Rok szkolny 1977/78 to kolejne zmiany ze względu na reformę oświaty. Nowym dyrektorem szkoły zostaje Antoni  Banek. Dzieci 6-cio letnie objęte są powszechnym wychowaniem przedszkolnym. Następuje zmiana organizacyjna szkoły. Punktami filialnymi stają się szkoły w Hucie Gogołowskiej i Chytrówce. Uczniowie klasy V, VI, VII, VIII są dowożeni do Stępiny. Początkowo dojeżdżają autobusem kursowym Huta Gogołowska - Rzeszów, a następnie po interwencji nauczycieli szkolnym osinobusem.
Szkloła w Stępinie

Kolejny rok szkolny, to rok wprowadzenia powszechnej dziesięcioletniej szkoły średniej i urzeczywistnienia programu reformy systemu edukacji. Zostaje wprowadzony nowy program nauczania dla klasy I oraz nowy program nauczania matematyki w klasie IV.

6 sierpnia 1978 roku odbyło się kolegium gminnego dyrektora szkół w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych oraz redaktor Nowin Rzeszowskich.

Oto niektóre fragmenty z artykułu "Agnieszka rozpoczyna 10-latkę":

"W gminie Frysztak do szkoły chodzi ponad 1 500 dzieci. Naukę w dziesięciolatce rozpocznie 162. Jest pięć szkół ośmioklasowych (Frysztak, Lubla, Glinik Górny, Stępina, Gogołów). Nauczycieli jest 87.(...) Nie tylko władze oświatowe z wielką niecierpliwością oczekują na nową szkołę we Frysztaku, której budowę rozpoczęto w 1976 roku. Ma to być zbiorcza szkoła gminna, a w przyszłości 10-latka (obliczona na 1 200 uczniów), z internatem na 150 miejsc. Pomieści 24 sale lekcyjne. (...) Ekipy budowlane miały w tym roku przerobić 8 mln 600 tysięcy złotych. Do tej pory wykonano prace na około półtora miliona złotych. (...) W gminie dowozi się do szkół ponad 100 dzieci. Wielkich kłopotów z tym nie ma, gdyż Zbiorcza Szkoła Gminna we Frysztaku posiada osinobus, a od niedawna autobus "San". Co prawda "San" niby po kapitalnym remoncie, ale trudno powiedzieć co to był za remont, skoro autobusu nie można na razie zarejestrować".


W myśl założeń reformy obowiązek szkolny zostaje przedłużony do 10 lat nauki. Celem dziesięciolatki jest wyrównanie poziomu szkół wiejskich i miejskich oraz zapewnienie średniego wykształcenia szerokiej rzeszy obywateli.