HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIE
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte
Szkoła w Stępinie

W roku szkolnym 1981/82 dyrektorem szkoły został mgr Stanisław Armata. Utworzono także etat dyrektora przedszkola. Stanowisko to objęła Urszula Pałys. Zaczęto gromadzić materiały na budowę Domu Nauczyciela.


Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły nastąpiła w roku szkolnym 1983/84. Nowy dyrektor mgr Mieczysław Armata dużo uwagi koncentruje na budowie Domu Nauczyciela. Finalizuje dokumentację centralnego ogrzewania dla szkoły oraz wodno-kanalizacyjną Domu Nauczyciela. Pod koniec 1984 roku Dom Nauczyciela jest wybudowany w stanie surowym. Zostaje podłączony gaz do szkoły i Domu Nauczyciela.
W roku szkolnym 1985/86 obowiązki dyrektora szkoły przejmuje ponownie mgr Stanisław Armata. W Domu Nauczyciela założono stolarkę oraz zakupiono część materiałów do wykończenia wnętrza. Teren wokół szkoły wyłożono trylinką. Jest to okres wielkiego deficytu towarów budowlanych na rynku, dlatego przedsięwzięcia te mają wielkie znaczenie. Ważna data w historii szkoły to 2 XII 1985 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej hymnem szkoły staje się piosenka "Jaki to kraj" (patrz: osiągnięcia). W następnym roku z inicjatywy dyrektora szkoły w ramach czynu społecznego rodzice wyłożyli boazerią korytarz szkolny oraz pomieszczenia w przedszkolu.
Kolejny rok -1986/87 - zostaje uruchomione centralne ogrzewanie, skutkiem czego pracę znajduje trzech palaczy. Inne bardzo miłe wydarzenie to oddanie do użytku Domu Nauczyciela, w którym mieszkania otrzymują trzy rodziny. O budowie mieszkań nauczycielskich myślał już mgr Mieczysław Grela i w tym kierunku podjął działania. To wielkie dzieło doprowadził do końca mgr Stanisław Armata. Inna, wielka inicjatywa mgr Stanisława Armaty to utworzenie kasy pożyczkowej. Na wniosek dyrektora 1 stycznia 1990 roku zostaje utworzona Pracownicza Kasa Pożyczkowa przy Szkole Podstawowej w Stępinie. Kasa funkcjonuje do dziś i spełnia bardzo wielką rolę: niejednokrotnie jest ostatnią deską ratunku dla osób mających problemy finansowe.

 

Ostatnia dekada w historii szkoły, to przede wszystkim szeroko prowadzona edukacja w szkole i w środowisku (patrz: osiągnięcia). Po odejściu na emeryturę S. Armaty (1991/92) dyrektorem szkoły zostaje mgr Maria Koś. W 1990/91 do szkół zostaje wprowadzona nauka religii. W szkole daje się zauważyć niż demograficzny, zwłaszcza w przysiółku Chytrówka. Ma to niewątpliwy wpływ na zmiany organizacyjne w szkole.


Jest rok szkolny 1997/98. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Stępinie wygrywa mgr Janusz Zarszyński. Zadanie ma niełatwe, gdyż do konkursu przystępują trzy osoby. Kolejne zmiany to: przedszkole podlega nadzorowi dyrektora szkoły, w Chytrówce szkoła filialna zmienia nazwę na klasy zamiejscowe podlegające dyrektorowi szkoły w Stępinie. Szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół w Stępinie.