HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIE
Czasy współczesne
Szkoła w Stępinie

W roku szkolnym 1999/2000 zostaje wprowadzona kolejna reforma. Tworzy się sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Dzięki zaangażowaniu dyrektora, nauczycieli i miejscowej społeczności zostają utworzone klasy zamiejscowe gimnazjum, do którego uczęszczają również dzieci z Huty Gogołowskiej.

Nie dojeżdżają jak przed laty ich koledzy "osinobusem " lecz "gimbusem".
A wszystko między innymi po to, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, dać dziecku wiejskiemu warunki równego startu z dziećmi w mieście (jest to akurat cytat z założeń reformy z roku 1973, jednakże adekwatny do obecnej reformatorskiej myśli).


Rok 2000/2001 to drugi rok reformy oświatowej. W budynku szkolnym w Stępinie funkcjonują: publiczne przedszkole, szkoła podstawowa, dwie klasy gimnazjalne. Są to Klasy Zamiejscowe Publicznego Gimnazjum we Frysztaku. Uczniowie mają już dogodne warunki dojazdu. W związku z likwidacją szkoły w Chytrówce nastąpiła reorganizacja zatrudnienia. 
Szkoła, jako sędziwa 36-cio latka wymaga kapitalnego remontu, zaopatrzenia w pomoce naukowe. Nauczyciele, rodzice podejmują wszelkie możliwe inicjatywy mające na celu poprawę warunków nauki młodego pokolenia. Wkładają w to nie tylko swoją pracę, finanse, ale przede wszystkim serce, toteż specyficzną, ciepłą atmosferę odczuwa się zaraz po wejściu do szkoły.


W roku 2001/2002 kolejna zmiana. Klasy gimnazjalne przechodzą pod zarząd dyrektora Szkoły Podstawowej w Stępinie. Poczyniono tym samym kolejny krok do włączenia tych klas w strukturę szkolną.

Rok 2002/2003 przyniósł kolejne rewolucyjne wydarzenia. Decyzją Rady Gminy Frysztak utworzono Zespół Szkół w Stępinie, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Ten rok rozpoczął się dość nietypowo, ponieważ przyniósł długo wyczekiwany remont generalny budynku szkolnego. Przez okres 2 miesięcy uczniowie uczyli się w pomieszczeniach zastępczych. Było to możliwe dzięki życzliwości miejscowych organizacji i przedsiębiorców. Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku miało miejsce 25 stycznia 2003 roku. Szkoła jest piękna i funkcjonalna.


Rok 2007/2008. Decyzją władz zwierzchnich Szkoła Podstawowa w Hucie Gogołowskiej zostaje filią Zespołu Szkół w Stępine, jako: Szkoła Filialna w Hucie Gogołowskiej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Stępinie. Uczniowie klas IV-VI są dowożeni do szkoły w Stępinie, a w Hucie Gogołowskiej pozostają klasy 0-III z jedną nauczycielką na pełnym etacie i dwiema innymi uzupełniającymi etat.


24 maja 2009 roku Zespół Szkół w Stępinie otrzymuje imię Jana Pawła II oraz sztandar.
W progach szkoły goszczą pokolenia uczących tu nauczycieli oraz jej absolwenci a także wielu oficjalnych gości. Jest to jednocześnie 45 rocznica jej powstania i początek nowego etapu działalności pod patronatem, który zobowiązuje.


Rok 2009/2010. Szkoła Filialna w Hucie Gogołowskiej kończy swą działalność.
Uczniowie tejże placówki podejmują naukę w szkole w Stępinie, zaś p. Magdalena Kolbusz przechodzi do pracy do Stępiny wraz ze swymi uczniami.