Nauczyciele szkoły w Stępinie
Lata 1980-1990


Nauczyciele



Danuta Kądziołka - 1978-1981
Władysław Kądziołka - 1978-1981
Irena Czarnik - 1979-1981

Zofia Banek - 1979-1981
Stefania Dulemba (Godek) - 1979-2000
Anna Kostur - 1980-1981
Jan Stodolak - 1980-1984
Danuta Cymerman (Piękoś) - 1980-1981
Maria Jamróg (Koś) - 1981-1983
Alicja Stodolak (Mijal) - 1981-2000
Maria Koś (Bysiewicz) - 1983-2000 (Dyrektor Szkoły w latach 1991-1997)
Elżbieta Bliźniak (Szeliga) - 1983-1986
Franciszka Strzemecka - 1984-1986
Wiesława Kopyść (Wnęk) - 1985-1986
Janusz Zarszyński - 1981 (Dyrektor Szkoły od roku 1997)
Krystyna Stawarz - 1978-1010
Ks. Stanisław Łukasz - 1979
Dorota Salamon - 1981
Lucyna Armata - 1981-2010
Danuta Pająk - 1983
Wiesław Salamon - 1983
Małgorzata Garnczarska - 1983
Lucyna Cyrulik (Srebrna) - 1986-1989
Krystyna Ziobrowska (Kazimierska) - 1986-1993
Tamara Sokołowska (Dykas) - 1989-1990
Elżbieta Zięba - 1997-1999
Marta Zawisza - 1999-2000
Alina Szydło - 1986-2010
Anastazja Godek - 1986
Beata Winiarska - 1993
Krystyna Janik - 1999