ORGANIZACJE SZKOLNEDziałalność szkoły to nie tylko wąsko pojęta edukacja, życie szkoły nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem.
Poniżej chcemy przedstawić inne aspekty pracy szkoły, działalność uczniów i nauczycieli zmierzającą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.