ORGANIZACJE SZKOLNE
    Samorząd uczniowski


Samorząd

Od wielu już lat opiekunem Samorządu jest mgr Danuta Pająk.

Na forum szkoły samorząd podejmuje różnorodne inicjatywy, m.in.