ORGANIZACJE SZKOLNE
Spółdzielnia uczniowskaSpółdzielnia uczniowska "Śnieżka" działa już od wielu, wielu lat. Do Spółdzielni należą wszyscy uczniowie i do nich też wracają wszelkie wygospodarowane z marży zyski.
Przez 23 lata opiekunem SU był Wiesław Salamon, od roku szkolnego 2015/16 pieczę nad nią sprawuje Magdalena Kolbusz-Wójcik.

Zyski SU "Śnieżka" przeznacza na:

- sfinansowanie corocznej wycieczki nagrodowej dla prymusów,

- fundowanie nagród w konkursach szkolnych,

- wsparcie działalności organizacji szkolnych (Samorząd, wycieczki klasowe),

- opłaty związane z utrzymaniem szkolnej strony internetowej,

- bieżące utrzymanie szkolnych pracowni komputerowych,

- dofinansowanie szkolnych imprez np. Dnia Dziecka,

- nagrody dla sprzedawców sklepiku,

- bieżącą działalność sklepiku.W codziennej działalności przyświeca nam hasło: "Kupując w szkolnym sklepiku kupujesz u siebie".