HISTORIA SZKOLNICTWA W STĘPINIEHistoria szkolnictwa i szkoły w Stępinie to czasy powojenne, aczkolwiek sięgamy również pamięcią do tego, co było wcześniej. Wyróżnić można kilka etapów jego rozwoju, ale zawsze mieszkańcy Stępiny
byli zaangażowani w rozwój szkoły a jej nauczyciele zaangażowani byli w życie wsi.