OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELICodzienna praca uczniów i nauczycieli przynosi zarówno sukcesy jak i porażki. Istotne jest, by tych pierwszych było zdecydowanie więcej.
Sukcesy mogą być duże i małe, natychmiastowe i takie, które dostrzegamy dopiero po latach. Najważniejsze są zawsze uśmiech ucznia i zadowolenie nauczyciela z dobrze wykonanej pracy.

Każdy z uczniów, którzy uczęszczali do naszej szkoły odnosił sukcesy - każdy na swoją miarę. Poniżej możecie zapoznać się z tymi, którzy rozsławili naszą szkołe na zewnątrz.
Uwaga
Na stronie tej zamieszczamy tylko nasze najwieksze osiągnięcia i tylko te, które możemy zweryfikować.
Ponieważ odzywają się byli uczniowie naszej szkoły, zgłaszając swe osiągnięcia i pretendując do miejsca na powyższej liście, informujemy, że ze względu na brak możliwości potwierdzenia ich osiągnięć, nie możemy zamieścić o nich informacji.
W późniejszym czasie umożliwimy zamieszczania listów naszych internautów i wówczas każdy z absolwentów tej szkoły będzie mógł pochwalić się swymi sukcesami - dawnymi i obecnymi.

Z poważaniem - autorzy strony